seniorenharmonie "dongen"


Opgericht 21 augustus 1973

Lidmaatschap

Als u vrij bent om te komen repeteren op dinsdagmorgen en u kunt deelnemen aan de geplande optredens, dan bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze secretaris.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt momenteel voor actieve leden 55,00 euro per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren in een brief gericht aan het bestuur.