seniorenharmonie "dongen"


Opgericht 21 augustus 1973

De harmonie

trompet

In 1973 werd SENIORENHARMONIE “DONGEN” opgericht. Deze vijfendertig jaar oude harmonie is sinds 1 januari 2004 een zelfstandige vereniging. De harmonie heeft momenteel 26 musicerende leden in de leeftijdscategorie van 50+ tot 80+. Verschillende leden komen vanuit de Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum en Harmonie Aurora uit Dongen en een aantal leden maken ook nog muziek in andere harmonieën in de omtrek.
Tweederde van de leden is woonachtig buiten de gemeente Dongen, zodat we met recht mogen spreken van een regionaal orkest.

De doelstelling van de vereniging is: “Het musiceren in groepsverband voor senioren, als nuttige vrijetijdsbesteding en aangename verpozing zowel tijdens de repetities als tijdens de concerten, alsmede voor hen die voortijdig uit het arbeidsproces zijn getreden.”

De directie van de harmonie wordt momenteel gevoerd door Jan Schoemaker. Onder zijn inspirerende leiding wordt elke dinsdagochtend enthousiast door de muzikanten gerepeteerd. De concerten worden gegeven in de gemeente Dongen maar ook in de regio en liefst overdag en liefst niet in de weekenden.

SENIORENHARMONIE “DONGEN” heeft steeds een zeer gevarieerd repertoire op de standaard staan. Het repertoire bevat zowel een mooie balletsuite als klassieke werken, The Beatles alsook schitterende tango’s, Egerländer muziek naast vrolijke marsen, gedragen werken met daarnaast prachtige romantische luistermuziek. Kortom voor elk wat wils. Dit breed opgezette repertoire is niet alleen voor de muzikanten een genot om te brengen, maar ook wordt daarmee een breed publiek naar de optredens getrokken.

Thom Vermeulen, voorzitter