seniorenharmonie "dongen"


Opgericht 21 augustus 1973

Ereleden en jubilarissen

Erelid:   Faan Akkermans
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 4 januari 2011 is Faan Akkermans door het bestuur en de leden benoemd tot erelid van onze vereniging. Hij is lid geworden in 1996 en speelde zijn partijtje op de bariton. In 2000 werd hij gekozen tot dirigent en dat heeft hij 10 jaren met volle overgave gedaan tot veel plezier van iedereen. Mede door Faan heerst er binnen onze vereniging een gezellige sfeer.  Namens het bestuur en alle leden hartelijk bedankt voor wat je voor de vereniging gedaan hebt.


Jan Oostdijk jubilaris

Erelid:   Jan Oostdijk
Jan was 8 jaar voorzitter van de seniorenharmonie. Tijdens deze periode heeft hij zeer veel bijgedragen aan het organiseren van de activiteiten en heeft hij contacten met sponsoren en gemeente aangeknoopt en onderhouden.
In 2005 heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Thom Vermeulen. Vanwege zijn vele verdiensten voor de harmonie is hem het erelidmaatschap verleend.


30 jaar lidmaatschap
     Frans van Bijnen

25 jaar lidmaatschap
     Cees van Dongen

20 jaar lidmaatschap:
    Jan Pruimboom
    Harrie Panis
    Elly van Wisse

15 jaar lidmaatschap:
     Jan van Tilborg
     Frie van Es
     Mart Frishert
     Maria van Tilborg
     Faan Akkermans
     Jan Beerens
     Toon de Nijs

10 jaar lidmaatschap:
     Loes Smans
     Jac Baijens
     Kees van Haperen
     Jan van der Bruggen
     Jan Oostdijk
     Piet van Drunen
     Rinus Akkermans
     Piet van Leeuwen
     Loek Kuppens
     Jan Janssen
     Cees Blijlevens