Bestuurssamenstelling

seniorenharmonie "dongen"


Opgericht 21 augustus 1973

Bestuur

De directie en bestuur worden gevormd door vier leden van Seniorenharmonie "Dongen" en een dirigent.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur draagt de directe verantwoordelijkheid voor het secretariaat, de informatievoorziening en het financiële beheer. Het bestuur organiseert daarnaast 1x per jaar de algemene ledenvergadering, regelt de optredens en onderhoudt de contacten met de leden en muziekverenigingen in de regio.

Functie Persoon Telefoon nr.
Dirigent J. Schoemaker 0162-514200
Voorzitter F.A.J.M. (Frank)Rombouts 06 44926449
1e secretaris A.H.N. de Jong 0162-315415
2e secretaris mevr. A.C.M. v.d. Sanden 0162-316655
Penningmeester J. Verdaasdonk 0162-315553
     

Bankgegevens:
Bankrelatie: Rabobank IBAN:nl 10Rabo0112948227
KvK onder nr: 40260851


De Seniorenharmonie "Dongen" is aangesloten bij:
KNMO
Markt 6
6088 BP Roggel
tel. 0475-563054
email: info@vnm-nederland.nl


Repetitielokaal: Zalencentrum “De Viersprong”
Kanaalstraat 10
5104 AC Dongen
Tel. 0162-312054
Repetitietijden: Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur